دوستان عزیز لطفا متن زیر را با دقت بخونید و در نظر سنجی شرکت کنید .

 

مضمون کسب و کار ما مشاوره و طراحی هویت بصری محصول یا خدمات مشتری است.

 هویت بصری شامل : انتخاب رنگ سازمانی ، طراحی لوگو ، طراحی کارت ویزیت ،

طراحی سایت ، پست اینستاگرام و … است.

فرم نظرسنجی ایده کسب و کار

    میتوانید چند گزینه را انتخاب کنید.

دوستان عزیز لطفا متن زیر را با دقت بخونید و در نظر سنجی شرکت کنید .

 

مضمون کسب و کار ما مشاوره و طراحی هویت بصری محصول یا خدمات مشتری است.

 هویت بصری شامل : انتخاب رنگ سازمانی ، طراحی لوگو ، طراحی کارت ویزیت ،

طراحی سایت ، پست اینستاگرام و … است.

0