دفترچه تمرین الفبای گرجی
+ هدیه ویژه همکار (پک ویژه آموزش زبان گرجی)

گالری تصاویر دفترچه تمرین الفبای گرجی

سبد خرید

هدیه ویژه همکار (آموزش طرز نوشتار حروف گرجی همراه با تلفظ)

آموزش حرف گرجی a

آموزش حرف گرجی b

آموزش حرف گرجی g

آموزش حرف گرجی d

آموزش حرف گرجی e

آموزش حرف گرجی v

آموزش حرف گرجی z

آموزش حرف گرجی t

آموزش حرف گرجی i

آموزش حرف گرجی k'

آموزش حرف گرجی l

آموزش حرف گرجی m

آموزش حرف گرجی n

آموزش حرف گرجی o

آموزش حرف گرجی p'

آموزش حرف گرجی zh

آموزش حرف گرجی r

آموزش حرف گرجی s

آموزش حرف گرجی t'

آموزش حرف گرجی u

آموزش حرف گرجی p

آموزش حرف گرجی k

آموزش حرف گرجی gh

آموزش حرف گرجی q'

آموزش حرف گرجی sh

آموزش حرف گرجی ch

آموزش حرف گرجی ts

آموزش حرف گرجی dz

آموزش حرف گرجی ts'

آموزش حرف گرجی ch'

آموزش حرف گرجی kh

آموزش حرف گرجی j

آموزش حرف گرجی h

آموزش حروف الفبا گرجی

به زودی آموزش حروف در سایت همکار قرار خواهد گرفت.

برای دریافت یوزرنیم و پسورد لازم است در سایت ثبت نام کنید

لینک زیر به شما کمک خواهد کرد
عضویت در سایت
0